ŠKOLA ROLERA će sa radom početi najverovtnije tek od septembra (kad propisi dozvole trenerima da stoje blizu dece – pomognu im oko učenja roleranja). Svi koji žele mogu da dolaze na treninge hokejaša.